به روایت تصویر
باتوجه به صنف های موجود در منطقه بازار تبریز وتعدد رفت وآمد در این محدود وقرار گرفتن در مرکز شاه راه های شهر تبریز همه دست به دست هم دادند که معظلی برای شهروندان تبریزی ایجاد کنند از این ها گذشته نبود راه های انتقال ترافیک از این محدوده ونبود فضای مناسب برای باربری ها برای تخلیه وانتقال بار برای اصناف موجود در این منطقه و وجود دلالان ارز در این منطقه که هم مخرب نظام اقصادی کشور هستند و هم مخرب وجه بصری شهری با جولان دادن در خیابان های محدوده دارایی وبازار بر این معضل افزوده اند و آنرا تبدیل به یک مسئله اجتماعی کرده اند. امید واریم این مسئله اجتماعی مورد توجه مسئولین دست اندر کار این حوزه قرار گیرد وهر چه زود تر این معضل حل شود .